En bild ifrån hotell rummet ”Helsingborg by night”