Då står man på udden av Hindens rev efter 5km vandring rakt ut i Vänern..